mandala

PSYKOTERAPEUT

KATHRINE KRØIJER HØRSTED

Samtaleterapi med nærvær og omsorg

og med dyb respekt for din integritet,

dine følelser og for den du er.

 

 

 

Velkommen

Velkommen til min hjemmeside, hvor du kan læse lidt om mine måder at arbejde på. Og velkommen i mit terapi-rum. Jeg kan hjælpe dig med at undersøge dine mønstre og reaktioner, og med at få indsigt i, hvad der kan ligge bag. Jeg kan støtte dig i at blive klogere på hvordan du næres og skaber de ændringer du længes efter.

Sundt


Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man, især under Corona, prioriterer aftaler med psykolog og psykoterapeut.

Sikkert


I Psykologhuset overholder vi alle myndighedernes anbefalinger om udluftning, afspritning og afstand.

Billigt


Jeg er i gang med en overbygningsuddannelse, og kan derfor nu tilbyde sessioner til

350 og 500 kr.

”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre,

uden at han holder noget af dets liv i sin hånd”

– Løgstrup

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi virker gennem samtale og gennem

terapeutens engagerede og omsorgsfulde nærvær.

Du er eksperten i dig og i dit liv. Som din terapeut hjælper jeg dig med at bære og navigere i det, der er svært. Og jeg vil samtidig vise dig ressourcer, der hvor du måske føler forhindringerne fylder. I vores samtaler trækker jeg på min viden om menneskets psykologiske dynamikker, og med udgangspunkt i de udfordringer du oplever og ønsker at ændre på, bringer jeg en række metoder og øvelser i spil, som jeg vurderer er gode for dig i din situation.


Vi to sidder sammen - er rejsefæller i et fortroligt rum. Her og nu er i fokus, fordi det er ved at være nærværende og ved at turde at mærke efter, at man kan være i proces og skabe forandringer på den lange bane.


Jeg ønsker at støtte dig i at opnå indsigt i sammenhængene mellem dine tanker, følelser, mønstre, reaktioner og handlinger, og dermed også i de samspil, du indgår i med andre.


Din Process


Psykoterapi handler om at få dine tanker, følelser og handlinger til at hænge sammen og være i balance. Du kan sanse kroppen på nye måder og på den måde få ny adgang til dine følelser. For at kunne ændre mønstre med varig effekt, er det ofte nødvendigt at komme helt ned i de dybeste følelser. Jeg vil omsorgsfuldt og forsigtigt guide dig til at genkalde og mærke dine følelser. Jeg kan hjælpe dig med, at være i en følelse, anerkende den og forstå, hvorfor den opstår. Ved mange problematikker er det præcis, det der skal til, for at man kan få det godt.


Nogle gange har du måske mest brug for at læsse af og blive hørt af en, der lytter med hjertet og forstår dig. Andre gange er det måske øvelser og nænsomt vedholdende spørgsmål, der kan rykke dig. Og nogle dage er du måske klar til, at vi vender tingene på hovedet, I hvert fald vil du, sammen med mig, opdage at forholde dig  'omsorgsfuldt nysgerrigt' til dig selv, og dine indre og ydre dynamikker. Der igennem kan nye erkendelser og indsigter komme frem.


Det er vigtigt, at din terapeut er en person, du oplever en tillidsfuld relation til, for den terapeutiske samtale virker netop ved at være en ægte mellem-menneskelig relation. Det terapeutiske rum, jeg tilbyder, er et rum, hvor du trygt kan øve dig i nye måder at se dig selv på – en legeplads eller et psykologisk laboratorium. Derfra kan du  tage erfaringer med ud i din hverdag. Vores terapeutiske rum vil sikkert også fungere som et trygt anker for dig - som en styrkende hånd i ryggen, der dukker op i specifikke situationer i dit hverdagsliv.


Nogle følelser er sunde reaktioner på usunde situationer


Det du føler er altid rigtigt, og dine følelser er sunde reaktioner på de situationer, du har oplevet. Nogle situationer og omstændigheder har været usunde at være i, men dine følelser er altid sande naturlige reaktioner. Vores mønstre er udviklet på et tidspunkt, hvor de var nødvendige for at passe på os. Mønstrene var gode hjælpere. Du var klog og kreativ, og du udviklede måder at håndtere din situation på, som beskyttede dig. Nu er det måske tid til at give denne hjælper fri, for du har måske ikke brug for det reaktionsmønster mere. Nu er det måske tid til at lade din ibonede livskraft og kreativitet virke på nye måder. Det finder vi ud af sammen.

”De fleste menneskelige lidelser relaterer sig til kærlighed eller tab og terapeutens arbejde består i at hjælpe mennesker til at erkende, opleve, og bære hvad livet byder”

- Kolk

Mine Arbejdsmetoder

Teoretisk er jeg fænomenologisk funderet i den psykodynamiske, den oplevelsesorienterede og den relationelle psykoterapi. Den fænomenologiske tilgang tager afsæt i det fordomsfrie møde med klienten i en ligeværdig og medmenneskelig kontakt, og kendetegnes ved at terapeuten er nærværende og personlig. Således tager jeg udgangspunkt i det umiddelbart foreliggende - i fænomenerne i din verden, som de viser sig gennem dine oplevelser, følelser, tanker, fortolkninger og handlinger. Dermed arbejder jeg grundlæggende procesorienteret og med afsæt i det, der er i forgrunden for dig i dag. Fokus er mere på her-og-nu end på fortid-og-fremtid.


Det vi oplever som forhindringer og udfordringer, bunder ofte i fælles menneskelige temaer, hvorfor jeg ofte inddrager humanistisk eksistentielle synsvinkler, når vi undersøger det, du bringer op. At vide at dine følelser er helt normale og mærke, at du ikke er alene, kan nogle gange være den heling, der skal til. Hvis du har lyst, kan det nogle gange være relevant, at jeg giver dig en øvelse med hjem,

 

Jeg er anerkendende og støttende, men for at du får den bedste effekt af terapien, vil du også opleve nænsom insisteren, spejling og vedholdenhed fra min side. Det er ofte ved at gå i dybden med detaljer, at man kan få nyt perspektiv på helheden. Derfor vil du opleve gestalt-terapeutiske metoder sammen med mig - vi isolerer og stiller skarpt på en sitauation, en følelse, eller et aspekt af en relation, for derefter at integrere den i dig på en ny og frigivende måde. Jeg vil fra et varmt hjerte følge med dig ind i både de mørke og de lyse rum. Vi vil sammen søge indsigter, der kan medvirke til din trivsel og personlige vækst. Det kræver tålmodighed at lave store ændringer, og det kræver øvelse at lære sine reaktioner og følelser at kende på et dybere plan, men små skridt kan være betydningsfulde skridt, der gør en stor forskel.


Mine styrker som psykoterapeut er min faglighed, min empati, og mit nærvær, kombineret med min baggrund som antropolog. Foruden psykoterapiens metoder trækker jeg på mine erfaringer fra mit antropologiske arbejdsliv og på min antropologiske viden om, hvordan samfundsstrukturer, socialitet og kulturer indvirker på vores selvopfattelse og handlemuligheder.


Vores følelser har både individuelle og sociale aspekter. Det vi føler, er på mange måder socialt forankret. Der er måder, det er OK at vise følelser på, i vores familie, blandt vores venner, på vores arbejdsplads og i samfundet. Man kan også opleve, at man enten ikke føler nok, føler for meget, eller føler noget forkert i forhold til det, der forventes af en.

Oplever du nogle gange at føle dig forkert, skamfuld eller pinligt berørt,
fordi du føler noget andet end det der forventes af dig, eller noget andet

end det der bliver anset for at være en 'normal' reaktion?

 

 

Den Forventede Effekt

Det er vigtigt, at du oplever, at du får noget værdifuldt ud af dine sessioner med mig. Allerede efter vores første samtale er jeg sikker på, at du har en god fornemmelse af, om jeg er den rette for dig. Efter to til fire samtaler oplever de fleste tydelige forandringer og mærker, at nye processer er gået i gang.


Problemstillinger varierer i omfang og dybde fra person til person, og derfor er det også individuelt, hvor langt et samtaleforløb man har behov for. Målet er at du, gennem vores terapeutiske samtaler, vil opnå trivsel og balance, finde styrkerne i at være dig, og opleve en sund udvikling i de relationer, der betyder noget for dig.


  • Selvhjælp: Psykoterapi er hjælp til selvhjælp. Det er min opgave at støtte og styrke dig i at leve dit dyrbare og unikke liv med fornyet vitalitet.
  • Forventninger: Jeg vil sørge for, at vi løbende forventningsafstemmer, så vi kan justere fokus og altid bevæge os i den retning, der er mest frugtbar for dig.
  • Du bestemmer: Det er dig der bestemmer, hvad vi skal tale om. I vores process vil jeg altid sikre mig, at vi bevæger os indenfor områder og i retninger, som du er klar til at arbejde med ...eller måske bare lige "dyppe tåen i."
  • Sund Udvikling: Målet er at du, gennem vores samtaler, vil opnå trivsel og balance, finde styrkerne i at være dig, og opleve en sund udvikling i dine relationer.


Det er afgørende, at du som klient føler, at der er en god kemi mellem dig og mig. Videnskabelige undersøgelser viser, at ca 70% af effekten af psykoterapi, beror på terapeutens personlighed og medmenneskelige evner. Den resterende effekt (kun ca 30%) tilskrives terapeutens faglige niveau, samt hvilke teoretiske tilgange og metoder han/hun anvender. Det er derfor vigtigt, at du oplever, at JEG kan hjælpe DIG med det, du har brug for hjælp til. Hvis vi to ikke er det rette match, guider jeg dig gerne videre til en anden dygtig psykoterapeut i mit netværk.

“Kathrine er åben, støttende og ikke dømmende. Det er behageligt og afslappende, at tale med hende, hvilket betyder virkelig meget, når man skal fortælle om de personlige og nogle gange lidt tabu agtige problematikker, man har. Jeg har haft meget glæde af hendes sessioner.”

- Astrid, 44 år

”Samtalerne med Kathrine har for mig været en åbning til at bearbejde nogle af de traumer, jeg har haft i mange år. Samtidig har det ændret min selvforståelse så jeg, nu er i stand til at holde af mig selv. Jeg har fra første samtale oplevet et trygt, kompetent og tillidsskabende rum, der har været afgørende for de gennembrud jeg har oplevet. At gå i terapi hos Kathrine er det bedste jeg nogensinde har gjort for mig selv”

- Jens, 64 år

Det meste af vores energi bruger vi på at forholde os til og forbinde os med andre. Derfor handler næsten al psykisk smerte også om udfordringerne i at skabe gode relationer.

 

 

 

Mine Værdier

I min verden er alle mennesker lige værdifulde, og alle har deres gode grunde til at føle, tænke og agere, som de gør. Vi udvikler os ved at erkende og styrke vores ressourcer og muligheder, fremfor at fokusere på vores mangler og fejl. Alle fortjener at blive mødt med tillid til deres gode intentioner. Og jeg ved af erfaring, at det bedste kommer frem i os, når vi bliver mødt med anerkendelse og tillid.

 

Krop og sind

Jeg er af den overbevisning, at krop og sind hænger naturligt sammen, at vores fysiske og psykiske helbred er i tæt samspil, og at de selvfølgelig påvirker hinanden. Ved at drage omsorg for sin psyke, kan man således også få det bedre fysisk. Opmærksomhed kan afhjælpe spændinger og smerter i kroppen, og ved at ændre sine fysiske vaner, kan man også få det bedre psykisk. Noget så basalt som at lave forskellige åndedrætsøvelser, samtidig med at vi arbejder med følelser, er ofte meget virkningsfuldt for både krop og sind – for det hele menneske vi er.

 

Mit eget liv

Jeg er 47 år og lever i et robust og udviklende parforhold med Mads. Vi har 3 børn – en dreng på 13 år og tvillingepiger på 10 år. Jeg er selv født og opvokset på landet, og lader mig fylde op af energi og afbalancerer mig ved af at være i naturen. Jeg nyder at gå en tur med vores hund langs vandet eller i skoven, at mærke vinden mod min hud, og at se på himlens lys og skyer. Jeg danser zumba og dyrker pilates, jeg holder af at lave mad og have gæster (når der ikke er Corona) og i weekenderne laver vi gerne bål med børnene i haven.


Perspektiv fra verden

Jeg er uddannet antropolog og har med tiden specialiseret mig indenfor sundhedsantropologien. Senest har denne røde tråd ledt mig til at uddanne mig som psykoterapeut. Jeg har rejst og levet i mange forskellige kulturer, og jeg har boet og arbejdet som antropolog i Nepal, Tibet, Spanien, og Californien. Jeg er taknemmelig for al den viden og inspiration, jeg har med mig fra de forskellige måder at leve på, som jeg har oplevet blandt de mennesker og i de samfund, hvor jeg har boet.

med udgangspunkt i de mønstre du ønsker at ændre på, bruger jeg en række metoder og øvelser, som jeg vurderer er gode for dig i din situation

 

 

 

 

 

Priser

Individuel session:                     500 kr     (60 min)
Forløb på 5 sessioner:       2250 kr     (5 x 60 min) svarer til 450kr/session
Forløb på 7 sessioner:       2900 kr     (7 x 60 min) svarer til 415kr/session

Parterapi                                700 kr     (60 min)
Studerende:                          350 kr     (60 min)


Jeg er uddannet antropolog fra Københavns universitet, har en grunduddannelse i psykoterapi fra Psykoterapeutisk Institut i Aarhus og er i gang med en overbygningsuddannelse samme sted.

Fordi jeg er under uddannelse, kan jeg tilbyde sessioner til så lave priser.


Min klinik ligger i Psykologhuset i Guldsmedgade 20, Aarhus C. Hvis du foretrækker at mødes online eller udendørs, så kan vi fint mødes på Zoom, Skype, Teems eller Google Meet eller vi kan lave walk-and-talk i skoven.


Jeg har naturligvis tavshedspligt. Og som medlem af Dansk Psykoterapeutforening følger jeg desuden foreningens etiske retningslinier. Jeg modtager kontinuerligt supervision, holder mig opdateret indenfor mit felt, og deltager aktivt i aktuelle kurser og konferencer.

Book en tid

Ring til mig på 30 98 70 03 og få en uforpligtende snak om, hvad du har brug for. Eller send mig en mail med et par stikord på kathrine@kathrine.nu Så finder vi en tid til dig.


Corona

I Psykologhuset overholder vi alle myndighedernes anbefalinger om afstand, afspritning og udluftning. Sundhedsmyndighederne anbefaler at man, særligt under Corona, prioriterer aftaler med psykolog og psykoterapeut.


Hvis du foretrækker at mødes online eller udendørs, så kan vi fint mødes på Zoom, Skype, Teems eller Google Meet eller vi kan lave walk-and-talk i skoven.

 

Betaling

Jeg foretrækker MobilePay, men tager også imod kontantbetaling og bankoverførsel.

 

Afbud

Gerne så snart du ved, at du er forhindret, så jeg kan give tiden til en anden, og senest 24 timer før vores aftalte tid. Ved udeblivelse eller for sent afbud opkræves fuldt honorar. Afbud gives på sms til 30987003 eller på mail.

Som klient er du eksperten i dig og som din terapeut kan jeg hjælpe dig med at skabe de ændringer du længes efter

 

 

 


tilbage
til toppen